ព័ត៌មានសំខាន់

  តើវិនិយោគដីទំហំប៉ុណ្ណាទើបទទួលបានផលចំណេញខ្ពស់

  ភ្នំពេញ៖ ការវិនិយោគលើវិស័យដីធ្លី មិនមែនចេះតែទិញនោះទេ ពោលគឺត្រូវសិក្សាពីសក្តានុពល និងតំបន់ជ
  ព័ត៌មានសំខាន់

  ផ្សារហ៊ុន និងអត្ថប្រយោជន៍ដែលមិនត្រូវមើលរំលង

  តោះមកដឹងពីផ្សារហ៊ុន​! តើការវិនិយោគលើផ្សារហ៊ុនមានប្រយោជន៍ដែរឬទេ? មាន៩ចំណុចដែលអ្នកវិនិយោគបាន
  អចលនទ្រព្យ

  អ្នកចង់ប្រឡូកក្នុងវិស័យដីធ្លីគួរមានធនធានគ្រប់គ្រាន់ទើបមិនទទួលហានិភ័យ

  ភ្នំពេញ៖ អ្នកជំនាញបានណែនាំដល់អ្នកមានបំណងចង់ប្រឡូកក្នុងការរកស៊ី ឬ វិនិយោគលើវិស័យអចលនទ្រព្យប
  ព័ត៌មានសំខាន់

  ហេតុផលមួយចំនួនធ្វើឱ្យខេត្តក្រុងខ្លះមិនមានការរីកចម្រើនលើវិស័យអចលនទ្រព្យ

  ភ្នំពេញ៖ ខេត្តក្រុងរបស់កម្ពុជាមួយចំនួនមិនសូវមានការរីកចម្រើនលើវិស័យសំណង់ និងអចលនទ្រព្យនោះទេ
  អចលនទ្រព្យ

  ចង់បានចំណេញឆាប់ត្រូវវិនិយោគដីធ្លីនៅតាមគម្រោងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់រដ្ឋ

  ភ្នំពេញ៖ អ្នករកស៊ីក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យ បានណែនាំឱ្យអ្នកដែលចង់វិនិយោគលើវិស័យអចលនទ្រព្យជាពិសេ
  Back to top button