ព័ត៌មានសំខាន់

ខាតអីតែឯង! Facebook ខាត៣៣.៦ពាន់លានក្រោយបិទគណនីរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិក ត្រាំ

តម្លៃភាគហ៊ុន Facebook ធ្លាក់ចំនួន៤.៥% ដែលមានតម្លៃ៣៣.៦ពាន់លានដុល្លារ ព្រោះតែអ្នកវិនិយោគ​បានដកសេចក្តីទុកចិត្តចេញពីក្រុមហ៊ុនFacebook។

FACEBOOK  បានបិទគណនីលោកប្រធានាធិបតី ឌូណាល់ត្រាំ កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្តាហ៍មុនក្រោយផ្ទុះបាតុកម្មនៅវិមានរដ្ឋសភាដែលជារឿងអាម៉ាសបំផុតសម្រាប់ប្រជាជាតិអាមេរិក។

ក្រៅពីហ្វេសប៊ុក មានTwitter និង YouTube ដែលបានហាមនិងបិទគណនីប្រធានាធិបតីអាមេរិកដ៏ចម្រូងចម្រាស់រូបនេះផងដែរ។

ប្រភព៖ Business Insider

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button