ពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគអាជីកម្មតូច-មធ្យម

ខេត្តតាកែវមានវឌ្ឍនភាពលើអ្វីខ្លះ?

អភិបាលខេត្ត តាកែវ លោក អ៊ូច ភានៅថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដានេះ បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលរៀបចំដោយអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។

១.កម្មករោងចក្រចំនួន៨,១៥៤នាក់បាត់បង់ការងារធ្វើ ប៉ុន្តែទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថមពីរដ្ឋាភិបាល។​ ២. តាកែវមានរោងចក្រចំនួន៣០០រោងចក្រ និងសហគ្រាស​ដែលស្រូបកម្លាំងពលកម្មចំនួន៥៦,០០០នាក់។​ ៣. អ្នកតាកែវមានចំណូលជាមធ្យម១,៣៦៣ដុល្លារ ក្នុងឆ្នាំ​២០១៩។ ៤. នៅឆ្នាំ២០២០ មានគ្រោងវិនិយោគចំនួន៣ដែលមានទីតាំងនៅស្រុកទ្រាំង និងត្រាំកក់។

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button