វិនិយោគ

ឆ្ងល់ទេ! មាសឡើងថ្លៃស្រឺតៗ ហេតុអ្វី! ហើយពេលណាគួរលក់ និងទិញចូល

បច្ចុប្បន្នតម្លៃមាសក្នុងទីផ្សារកំពុងឡើងស្រឺតៗពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ។ តម្លៃចុងក្រោយសម្រាប់ថ្ងៃទី៥ ខែសីហានេះ គឺតម្លៃប្រមាណ​២៤០ដុល្លារក្នុង១ជី។ សម្រាប់កម្ពុជា មាសឡើងថ្លៃនៅពេលបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ ចូលឆ្នាំចិន និងភ្ជុំបិណ្ឌតែប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាឡើងខ្លាំងម្លេះនៅពេលនេះ? អ្នកជំនាញផ្នែកការជួញដូរមាស​និងហិរញ្ញវត្ថុ លោកសួន សាងដែលជានាយកទីផ្សារនៃក្រុមហ៊ុន IFX Markets បានពន្យល់ថា បញ្ហាកូវីដ បញ្ហាជម្លោះអាជីវកម្មរវាងចិន-អាមេរិក និងភាពមិនច្បាស់លាស់ក្នុងពិភពលោក ហើយពេលមាសឡើងថ្លៃខ្លាំងមិនធ្លាប់មានបែបនេះ តើត្រូវលក់ ឬទិញចូល?​សូមស្តាប់កិច្ចសម្ភាសន៍នៅខាងលើ៕

លោកសួន សាងដែលជានាយកទីផ្សារនៃក្រុមហ៊ុន IFX Markets។ រូប៖Business9

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button