ភាពបរាជ័យនៃអាជីវកម្ម

តើពេលណាទិញFranchise និងបើកអាជីវកម្មខ្លួន​ ?

លោក កែវ ឡង់ ឌី​សហស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុនលក់សម្ភារកុមារ Baby Outlet ពន្យល់ពីប្រយោជន៍នៃការទិញFranchise និងការបើកអាជីវកម្មដោយខ្លួនឯង។

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button