ព័ត៌មានសំខាន់

នាយករដ្ឋមន្រ្តីស្នើឱ្យពលរដ្ឋយោគយល់ដោយមិនអាចផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ៣០ម៉ឺនរៀលគ្រប់គ្រួសារ ឬគ្រប់គ្នាទេ

រដ្ឋាភិបាលមិនអាចផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ៣០ម៉ឺនរៀល ជូនដល់គ្រប់ក្រុមគ្រួសារអ្នកជាប់នៅតំបន់បិទខ្ទប់ ឬអ្នកធ្វើចត្តាឡីស័ក នៅទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញបាននោះទេ។ រដ្ឋនឹងបង្វិលទៅជាការផ្គត់ផ្គង់ជា អង្ករ មី ត្រីខ និងទឹកត្រី ជំនួសវិញ ហើយស្នើសុំឱ្យពលរដ្ឋយោគយល់។

YouTube: https://youtu.be/UCw242WQkh8

Facebook: https://www.facebook.com/news.business9/videos/1418472898513942

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button