ព័ត៌មានសំខាន់

ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនជាង២០០ មកស្វែងយល់ពីការពង្រីកអាជីវកម្មនៅBNI-Super ក្នុងMega Visitor Day

ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនជាង២០០នាក់ កាលពីម្សិលមិញបានមកស្វែងយល់ឱកាសអាជីវកម្មគ្នាក្នុងកម្មវិធីជួបជុំដ៏ធំរបស់BNI Superដែលហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Mega Visitor Day។

លោកម៉េង គៀងស្រ៊ុន ដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់ BNI Super បានថ្លែងទៅកាន់ម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងជាង២០០នាក់ថា ការជួបជុំនេះ គឺជាឱកាសសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់គ្នាដែលចង់ពង្រីកសក្តានុពល បង្កើនការលក់ បង្កើតនិងពង្រឹងបណ្តាញអាជីវកម្មឱ្យកាន់តែរឹងមាំនិងរីកចំរើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស៕

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button