វីដេអូអចលនទ្រព្យ

លោកគឹម សង្គ្រាម តារារះក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យសម័យកូវីដប្រចាំខេត្តកំពត-កែប

លោកគឹម សង្គ្រាម បច្ចុប្បន្នគឺជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនHippo Reality & Investment ក្នុងអាយុ៣០ឆ្នាំ។ សង្គ្រាម គឺជាកូនដែលមានឪពុកជាយោធិនពិកាដែលរត់មូតូឌុប និងម្តាយជាអ្នកលក់បន្លែ បានបញ្ចប់ការសិក្សានៅថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រដោយទទួលបានអាហាររូបករណ៍។ ក្រោយឆ្លងកាត់ការងារផ្នែកទីផ្សាររយៈពេល៦ឆ្នាំជានិយោជិត លោកបានចាប់ផ្តើមធ្វើអាជីវកម្មអចលនទ្រព្យនៅឆ្នាំ២០២០ ឆ្នាំដែលជួបវិបត្តិកូវីដ១៩។ ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រតិបត្តិកររូបនេះ វិស័យអចលនទ្រព្យដែលកំពុងមានបញ្ហា វាបែរជាឱកាសសម្រាប់ ហើយជាឱកាសដ៏វិសេសដែលនាំមកនៅភាពជោគជ័យថែមទៀតផង។ យ៉ាងណាក៏ដោយនាយកប្រតិបត្តិរូបនេះ ហ៊ានអះអាងថា អ្នកដែលចង់បានដីធ្លីនិងអចលនទ្រព្យនៅខេត្តកំពត-កែប យ៉ាងពិតប្រាកដអាចទាក់ទងលោកបាន។ ពោលគឺទិញដីបានដី ហើយមានឱកាសចំណេញ និងមានសុវត្ថិភាព។

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button