ភាពបរាជ័យនៃអាជីវកម្មអាជីកម្មតូច-មធ្យម

លោកបូរីផ្តាំ បើរកស៊ីផង ធ្វើការឱ្យគេផង មិនមានជំនាញលើហ្នឹងទៀត យកល្អកុំអី

ចែកបទពិសោធន៍ដល់ អ្នកចង់ធ្វើអាជីវកម្ម! លោកសាស្ត្រាចារ្យ លន់ បូរី ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន 3GAgent ថាបើគ្មានពេលមកធ្វើខ្លួនឯង មិនទាន់ចេះធ្វើផែនការអាជីវកម្ម យកល្អធ្វើការឱ្យគេសិន អាចខាតខ្ទង់ម៉ឺនដុល្លារ។ ដួលបីដងទើបស្គាល់ពាក្យជោគជ័យនៅថ្ងៃនេះ។

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button