អចលនទ្រព្យ

លោកព្រាប កុលលាសង្គមនយោបាយ មានបេសកកម្មមកដាំមនុស្សក្នុងអចលនទ្រព្យ

លោកអ្នកធ្លាប់ឮ ឃើញ លោកព្រាប កុល​កាលពីមុនគឺជាអ្នកវិភាគស្ថានការណ៍នយោបាយ និងជាអ្នករិះគន់មិនថ្នមសំដីមួយរូបលើអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជា ប៉ុន្តែពេលនេះ​ក្នុងរយៈ៥ខែចុងក្រោយ លោកព្រាប កុលលែងជាអ្នកនិយាយពី​បញ្ហានយោបាយទៀតហើយ ប៉ុន្តែជាគ្រូបង្វឹកក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យវិញម្តងដែលបម្រើការងារនៅក្រុមហ៊ុនCentury21 Zillion Holding។ ប៉ុន្តែលោកព្រាបកុលបានអះអាងសថា លោកមិនភ្លេចពីសង្គមនយោបាយឡើយ៕

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button