ព័ត៌មានសំខាន់

Facebook, Amazon, Walmart … ព្រមានបញ្ឈប់ផ្តល់ថវិកាឱ្យសមាជិកសភាបក្សសាធារណរដ្ឋ ប្រសិនបើហ៊ានបោះឆ្នោតប្រឆាំងការទទួលស្គាល់ជ័យជំនះរបស់លោកចូបៃឌិន

  • ក្រុមហ៊ុនWalmart នឹងបញ្ឈប់ការគាំទ្រថវិកាដល់សមាជិកសភារូបណារបស់អាមេរិក​ប្រសិនបើពួកគេហ៊ានបោះឆ្នោតប្រឆាំងដោយមិនទទួលស្គាល់ជ័យជំនះរបស់លោក​ចូបៃឌិន។
  • ដោយឡែក Amazon Morgan Stanley និង Dowជាដើម ព្រមានត្រង់ៗតែម្តងថានឹងកាត់ថវិកាគាំទ្រដល់សមាជិកសភាមួយចំនួនរបស់បក្សសាធារណរដ្ឋ។
  • ក្រុមហ៊ុនហ្វេសប៊ុក ក្រុមហ៊ុនMicrosoft និងក្រុមហ៊ុន Citibank អះអាងថានឹងបញ្ឈប់ឧបត្ថមជាបណ្តោះអាសន្នទៅដល់សមាជិកសភាទាំង២គណបក្សតែម្តង(ប្រជាធិបតេយ្យ និងសាធារណរដ្ឋ)
  • សប្តាហ៍មុន សមាជិកបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោកត្រាំ ១៤៧រូប បានបោះឆ្នោតប្រឆាំងការទទួលស្គាល់ជ័យជំនះរបស់លោកចូបៃឌិន។
  • បាតុកម្មនៅវិមានរដ្ឋសភារបស់អាមេរិកថ្មីៗនេះ បានធ្វើឱ្យមនុស្ស៥នាក់បានស្លាប់។

ប្រភព៖ Business Insider

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button